Bảo Hiểm

Support Premium Care with Liberty, Ins-link, Pacific Cross, Aetna, BIC

Hiện tại SIHG chấp nhận bảo lãnh thanh toán trực tiếp cho Quý khách hàng có sử dụng thẻ bảo hiểm của các công ty bảo hiểm:

Liberty
Ins-link
Pacific Cross
Aetna
BIC
Luma 
Bupa
April
GBG Tiecare

Khi đến thăm khám tại SIHG, Quý khách hàng vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm, chứng minh nhân dân hay hộ chiếu còn hạn sử dụng để chúng tôi có thể hỗ trợ Quý khách hàng thủ tục bão lãnh thanh toán trực tiếp nhanh nhất và thuận lợi nhất.

Ngoài các đơn vị trên, SIHG sẽ tiếp tục cập nhật danh sách các công ty bảo hiểm khi thoả thuận của chúng tôi được hoàn tất.